ورود اعضا

شعار هفته مهروماه

“معماری فعالیتی صرفاً در جهت پاسخگویی به نیازهای کارفرماها نیست، بلکه معماری فعالیتی است که تولید دانش می کند.رم کولهاس

سخنی از بزرگان معماری

*هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است.
ژان نوول
*من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم،
زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد.” لوکوربوزیه

محل تبليغات شما

دفتر مركزى
Position

تماس
آدرس:
خیابان همت شمالی،کوچه رمضانی،کوچه 3،8متری سلامت آباد،پلاک 41
(Shiraz):شيراز
(Iran):ايران

تلفن: 0098-0711-6300122
فكس: 0098-0711-6300122
http://www.mehromah.com

 
دانلود اطلاعات به عنوان کارت مجازی